maanantai 11. huhtikuuta 2011

Asuntosäästäminen

Kulujen minimoimisella on keskeinen osa säästötavoitteeni saavuttamisessa. Jotta en olisi englantilaisen sanonnan mukaan "penny wise, pound foolish", kannattaa kulujen minimointi aloittaa suurimmista kuluista. Pääkaupunkiseudulla varmasti suurin kulu on asuminen. Asumiskulujen optimoimisella voikin säästää parhaimmillaan satoja euroja kuukaudessa.

Ensimmäinen optimoinnin kohde on oikean kokoisen asunnon valitseminen. Esimerkiksi yksin asuva ihminen ei montaa huonetta tarvitse. Ylimääräisissä huoneissa ja lattianeliöissä on vain ylimääräistä siivottavaa. Lisäksi, jos on paljon tilaa, se näyttää kaipaavan huonekaluja yms. sen täyttämiseksi. Rahaa voi kulua paitsi turhista neliöistä maksamiseen myös noiden neliöiden täyttämiseen tavaralla, jota ei tarvitse. Pieneen asuntoon ei tee mieli hankkia yhtään enempää tavaraa kuin mitä todella tarvitsee. Opiskeluaikoina asuin 19 neliömetrin yksiössä, mutta nyt olen vaihtanut 34 neliömetrin kaksioon. Syy tähän vaihtoon oli lähinnä mukavuuden halu ja se, että vuokra oli lähes sama.

Minä asun tällä hetkellä siis vuokralla ja maksan 520 € kuussa. Vuokra on alhaisempi kuin asuinalueeni yleinen vuokrataso, mutta silti korkea verrattuna muun Suomen vuokratasoon. Muuttaminen pois kalliilta asuinalueilta voisi säästää suoranaisissa asumiskuluissa. Toisaalta matkustuskulut voisivat nousta. Varsinkin pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen alueen ulkopuolelle muuttaminen tarkoittaisi, että minun olisi hankittava auto. Auton pitäminen käy kuitenkin kalliksi. Julkisen liikenteen alueella tarvitsee maksaa vain bussilipusta (noin 83 € / kk), mutta palaan tähän vertailuun oman auton ja julkiseen liikenteen välillä joskus myöhemmin. Työpaikkani on pääkaupunkiseudulla ja siksi muualla asuminen aiheuttaisi turhaa harmia. Kuitenkin, jos houkutteleva vaihtoehto löytyy, olen valmis muuttamaan halvempaan asuntoon.

Mutta sitten tullaankin oleelliseen kysymykseen. Asuako vuokralla vai ottaako asuntolaina? Usein hoettu kansanviisaus sanoo, että "ota asuntolaina, koska silloin maksat itsellesi". Tämä on kuitenkin melkoinen yksinkertaistus. Mielestäni jokaista tapausta pitäisi käsitellä erikseen ja oikeasti istua alas ja laskea euromäärät. Joissakin tilanteissa voi olla edullista ostaa asunto ja joissakin tilanteissa on parempi asua vuokralla. Seuraavaksi käyn läpi oman tilanteeni ja syyt siihen, miksi asun vuokralla. Jollekin toiselle voi olla parempi ostaa asunto, joten tarkoitukseni ei ole argumentoida yhden vaihtoehdon puolesta ja toista vastaan, koska mitään yleispetevää sääntöä ei ole.

Yritän käyttää mahdollisimman realistisia lukuja laskemissani. Nykyinen vuokrani on siis 520 € / kk. Arvioisin asuntoni arvoksi vapailla markkinoilla noin 160 000 €. Korkotason arvioiminen on vaikeaa, koska on todennäköistä, että korot nousevat nykyisestä, mutta kuinka paljon, on epäselvää. Viime vuoden heinäkuussa (uudempaa tietoa en löytänyt) kiinteän koron lainojen keskikorko oli 4,21 % ja euriboriin sidottujen lainojen keskikorko 1,97 %. Arvioin omissa laskemissani koroksi 3,6 %, koska korot ovat nousemassa. Voin tehdä laskelmat myös toisella korolla, jos se on tarpeen. Yhtiövastikkeeksi (+ muuksi tavallisesti vuokranantajan maksettaviksi kuluiksi) arvioin 100 € / kk. Vuokraan ja yhtiövastikkeeseen olen laskenut vuosittaiset 3 % korotukset, näin huomioiden inflaation vaikutuksen.

Seuraavissa laskelmissa tarkasteellaan säästöön jäävää rahamäärää, koska se on suure, jota haluan optimoida. Siksi on arvioitava myös kuukausittainen säästöön jäävä raha ilman asumiskuluja, joka tässä yhteydessä on (1200 + 520) € = 1720 €. Säästöille olen laskenut vuosittain 7 % tuoton, koska suurin osa niistä on sijoitettu osakkeisiin.

Ensimmäinen asia, jota tarkastelen, on se, kannattaako ensin vuokralla asuen säästää suurempi osa asunnon hinnasta ja ostaa se pienemmällä lainalla vai ostaako asunto heti suuremmalla lainalla. Kuvassa 1 ovat siis säästöön jäävät rahat tapauksissa, joissa säästetyn rahan osuus asunnon hinnasta on 20 % (tämä on jo kasassa) ja 50 %. Laina-aika on 10 vuotta molemmisssa tapauksissa ja lainan kuukausierät ovat vastaavasti 1271,74 € ja 794,84 €. Erät on laskettu annuiteettilainan kaavoilla, kuten pankkikin sen tekisi.
Kuva 1. Vaihtoehdot, jossa otetaan laina heti niin, että 20 % asunnon hinnasta on säästetty, ja toisaalta asutaan vuokralla, kunnes 50 % asunnon hinnasta on säästetty. Laina-aika on 10 v ja asunnon hinta 160 000 €. Vaaka-akselilla on aika kuukausissa, pystyakselilla säästöön jäänyt euromäärä.
Kuvasta 1 selviää, että loppujen lopuksi on melkein yhden tekevää, ottaako lainan heti vai vähän myöhemmin, jos asunnon hinta on sama, ja laina otetaan yhtä pitkäksi aikaa. Eroa säästetyissä summissa siinä vaiheessa, kun laina on maksettu molemmissa tapauksissa on pari prosenttia eli 14 v. jälkeen 163 919,97 € vs. 167 767,70 €. Jos siis näyttäisi siltä, että asuntojen hinnat tulevat alaspäin lähitulevaisuudessa, kannattaisi odottaa, koska tällöin asunnosta joutuisi maksamaan vähemmän.

Kuvasta 2 ilmenee jotain vielä yllättävämpää. Siinä ovat mukana nimittäin tapaukset, joissa asuntoa varten tarvittava rahasumma säästetään kokonaan, eikä lainaa siis oteta, sekä vuokralla asumisen jälkeen jäävä rahamäärä. Kuukausi erät ovat nyt 1271,74 € + yhtiövastike (20 %), 635,87 € + yhtiövastike (60 %), yhtiövastike (100 %), ja vuokra. Jos raha asuntoa varten säästetään kokonaan ja ostetaan se sitten, säästö on samaa suuruusluokkaa kuin lainan kanssa hankittujen asuntojen tapauksessa eli 15 v. jälkeen 196 205,98 € (20 %) vs. 199 866,63 € (60 %) vs. 199 330,86 € (100 %).
Kuva 2. Tapaukset, joissa asunnon hinnasta säästetään 20 %, 60 %, ja 100 % ennen ostamista. Vertailun vuoksi on esitetty myös vuokralla asuminen. Vaaka-akselilla on aika kuukausissa, pystyakselilla säästöön jäävä rahamäärä euroissa.
Sen sijaan vuokralla asuessa säästöön jää huomattavasti enemmän rahaa. Vaikka asunnonostajalle jää enemmän rahaa säästöön kuukausittain sen jälkeen, kun asuntolaina on maksettu, ei hän ihmisiän puitteissa (tai  puhumattakaan eläkeikään mennessä) saavuta vuokralla eläneen säästöjen määrää. Tietysti asunnonostajalla on oma asunto, jonka hän voi jättää jälkipolville, mutta toisaalta vuokralla asuneella on vastaavasti suurin piirtein asunnon hinnan verran enemmän rahaa perillisille. Ja mielestäni perinnönjako sujuu huomattavasti helpommin, jos omaisuus on helposti jaettavassa muodossa, eikä kiinni, esim. asunnossa, joka pitää myydä, jotta siitä saa rahat jaettaviksi.

Syy siihen, miksi vuokralla asuminen näyttää kannattavalta, löytyy tarkastelemalla laina-ajan pituuden vaikutusta säästöön jäävään rahamäärään. Kuvassa 3 on esitetty tapaukset, joissa otetaan saman suuruinen asuntolaina, mutta laina-ajan pituutta on vaihdeltu. Mitä pitempi laina-aika, sitä enemmän rahaa jää säästöön. Syy tähän on kuukaudessa käteen jäävässä rahamäärässä lainanlyhennyksen jälkeen. Pitemmillä laina-ajoilla kuukausi erä on pienempi ja rahaa jää enemmän säästöön. Vuokran ollessa vähemmän kuin yhteenlaskettu lainanlyhennys ja yhtiövastike, jää vuokralaiselle enemmän rahaa kuukaudessa käteen. Korkoa korolle efektin vuoksi aikaisin säätetty raha on merkityksellisempää kuin myöhemmin säästetty raha.
Kuva 3. Laina-ajan vaikutus säästöön jäävään rahamäärään. Esitetty on viiden, kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden lainat. Kaikissa tapauksissa on ensin säästetty sama osa asunnon hinnasta.
Miten siis käy, jos laina-ajaksi valitaan todella pitkä aika, esim. 30 vuotta? Kuvassa 4 on havainnollistettu tätä.  Nyt vuokralaisen ja lainanottajan käyrät leikkaavat toisensa. Ensimmäinen leikkaus tapahtuu 30 vuoden ja 9 kuukauden jälkeen. Rahaa on tässä vaiheessa säästössä 1,3 miljoona euroa! Tämä on yli sen rahamäärän, jonka ajattelin riittävän työelämästä pois jättäytymiseen. Sitä paitsi olisin tuolloin 60-vuotias ja muutenkin kohta jäämässä eläkkeelle. Tuo skenaario ei siis koskaan ehdi toteutua. Tässä mainittujen lukujen lisäksi yritin etsiä tapauksia, joissa lainanottaminen kannattaisi minun tapauksessani, mutta en niitä löytänyt.
Kuva 4. Säästöön jäävät rahat 30 vuoden lainajalla verrattuna vuokralla asumiseen.
Vielä yksi näkökulma on se, että jos asuntojen hinnat jatkaisuvat nousuaan, voisi asuntoa ajatella sijoituskohteena, jonka myymällä voisi saada voittoa. On kuitenkin niin, että ihmisen on asuttava jossain joka tapauksessa, joten myytyään asunnon, on hänen muutettava toiseen asuntoon, joka myös maksaa. Jos elintasosta ei tingitä, maksaa uusi asunto yhtä paljon kuin vanha. Siksi asunnosta saadusta hinnasta ei oikeastaan koskaan pääse hyötymään. Tai jos voittoa asunnon vaihdon yhteydessä syntyy, kyse on jonkinlaisesta keinottelusta. Mielummin keinottelen osakkeilla kuin asunnoilla, koska osakkeita saa vaihdettua huomattavasti helpommin kuin asuntoja. Ja jos asunnonomistaja pyrkii saamaan voittoa alentamalla elitasoaan, niin vastaavasti myös vuokralainen voi muuttaa halvempaan kämppään. Kaiken lisäksi asuntojen hintojen nousu ei ole varmaa. Ainakin Helsingissä asuntojen hinnoissa on ilmaa, jota niihin on pumpattu tietyillä poliittisilla linjauksilla. Odotettavissa on, että asuntojen hinnat kääntyvät laskuun jossain vaiheessa, ja todennäköisesti vielä kohtuullisen ajan kuluessa. Sitten on ikävää huomata ostaneensa asunto, josta ei saa ostohintaa takaisin.

Mielestäni asuntolainan ottaminen tulee kannattavaksi vasta, jos laina-aikaa pidentämällä lainanlyhennyksen ja yhtiövastikkeen kuukausittaisen osuuden saa alle vastaavan asunnon vuokrantason tai ainakin hyvin lähelle sitä. Asunnonomistaja voi toki elää huomattavasti vuokraa halvemmalla, kun asuntolaina on maksettu, mutta keskeisessä roolissa on siihen mennessä kertynyt sijoituspääoma. Jos se on huomattavasti enemmän kuin tarvitaan taloudelliseen riippumattomuuteen, on lainanottaminen ainakin minun suunnitelmani kannalta ollut epäedullista.

Muokkaus: Kehotan tämän tekstin lukeneita lukemaan uuden kirjoitukseni aiheesta.

20 kommenttia:

 1. Huomioiko laskelma asuntolainan korkovähennyksen?

  VastaaPoista
 2. Yllä olevissa käyrissä ei ole mukana asuntolainan korkovähennystä. Verojen mukaan ottaminen ei osoittautunut kovin suoraviivaiseksi tehtäväksi. Riippuu nimittäin pääomatulojen määrästä, miten paljon veroista voi vähentää.

  Pääomatulot ovat hyvin pienet minun sijoitusstrategiassani, jossa pyritään välttämään osakkeiden myymistä. Käytännössä myydään vain tappiolla, jolloin vähennyskelposia pääomatuloja tulee vain osingoista. Jos oletetaan, että osinkoja maksetaan 4 % osakkeiden arvosta vuosittain ja verotettava osuus on 19,6 % tuosta, pääomatuloja tulee muutama satanen vuodessa. Näin ollen käytetään pääasiassa alijäämähyvitystä.

  Alijäämähyvityksessä vähennetään korkoja ansiotuloverotuksesta pääomatuloveroprosentin mukaan. Ensiasunnon ostajalla tuohon prosenttiin lisätään vielä 2 % ensimmäiseltä kymmeneltä vuodelta. Toisaalta alijäämähyvityksen maksimisumma on 1400 €.

  Testasin laskea edellä mainitut tiedot huomioiden heti otetun 10 vuoden lainan (128 000 €) kanssa asuntolainan korkovähennystä, ja vuokralla asuminen voitti vielä lainanoton reilusti (11 vuoden jälkeen säästössä 98 750,15 € vs. 91 603,51 €). Kuukausikulut ovat lainaa ottaessa vielä niin korkeat, että verovähennykset eivät juurikaan vaikuta asiaan.

  Toisaalta vastaavan 30 vuoden lainan kanssa lainan korkovähennyksellä on jo vaikutusta. Näyttäisi siltä, että lainanotto voittaa vuokraamisen tässä tapauksessa. Käyrät leikkaavat toisensa 10 vuoden jälkeen, kun noin 196 000 € on kasassa. 30 vuoden jälkeen lainanottaja on edellä 1 321 830,62 € vs. 1 229 328,28 €.

  Mutta siis edelleenkään en haluaisi ottaa pitkää lainaa, jota makselisin 60-vuotiaaksi asti. Vaatii rohkeutta jättäytyä pois työelämästä, jos asuntolaina on vielä maksamatta. Tilannetta voisi ehkä yrittää optimoida ottamalla sen pituinen laina, että sen saa maksettu täsmälleen silloin pois, kun rahaa olisi koossa se, mitä tarvitaan taloudelliseen riippumattomuuteen.

  Yhtälössä alkaa tosin olla jo niin monta liikkuvaa osaa, että kaikkien niiden realistinen arviointi on mahdotonta. Edellä esitettyjen laskelmien valossa vuokralla asumisen ja lainanottamisen ero ei ole suuri, joten kyse on myös jossain määrin mieltymyksistä, eikä vain raha-asioiden optimoinnista.

  VastaaPoista
 3. Luin vielä uudestaan, mitä kirjoitin edelliseen kommenttiin, ja täytyy vielä korjata, että osingot tietysti verotetaan erikseen, joten niillä ei ole tekemisetä asian kanssa.

  Käytännössä siis hyödynnetään vain alijäämähyvitystä.

  VastaaPoista
 4. Itse olen ajatellut asian seuraavasti (Oletuksena 90000e-120000e asunto vs. 500e vuokra):

  Tarpeeksi pitkä laina-aika, että lyhennys+vastike ei ole merkittävästi (max. 200) vastaavan asunnon vuokraa korkeampi 4-5% koroilla. Näin sijoituksiin jää riittävästi rahaa.

  Kun asunto on maksettu, sen voi myydä ja muuttaa vuokralle esim. Thaimaahan, tai vaikka Suomeen jos on liikaa juurtunut. Rahoilla voi joka tapauksessa aikaistaa hieman eläkkeelle jääntiään.

  - Jos asunnon arvo on pysynyt inflaatiokorjattuna samana, olisi eläminen siihen asti maksanut vain vastikkeen+korkojen verran.

  - Jos arvo on noussut, olisi eläminen ollut vielä halvempaa.

  - Jos arvo on laskenut hieman, eläminen olisi ollut luultavasti silti halvempaa kuin vuokralla.

  En ole tehnyt tarkkoja laskutoimituksia, ainoastaan päässäni pähkäillyt. Ajatuksenjuoksussani täytyy olla jokin merkittävä virhe, kertokaa se minulle. Olen miettinyt tätä, enkä osaa ajatella vuokralla asumista mitenkään halvemmaksi verrattuna omaan asuntoon.

  VastaaPoista
 5. Olisiko mahdollista saada käyttämässä taulukkopohja jakoon? Tekisi mieli itsekin testailla, että kuinka laskelmat reagoivat, kun huomioidaan myös inflaatio. Ja toisaalta myös Jepen esiin nostama asia on totta... asunto on sinänsä pääomaa, jonka voi halutessaan vapauttaa ja siirtyä vuokralle. Tällöin sijoituspääoma saisi asunnon arvoisen ruiskeen ja ollaan samassa tilanteessa kokoikäisen vuokralaisen kanssa (eli kumpikin vuokralla).

  VastaaPoista
 6. Jeppe, sinulla on ilmeisesti juuri tuo tilanne, jonka mainitsin lopuksi, eli lyhennys ja vastike ovat samaa luokkaa vuokran kanssa. Tällöin osto kannattaa. Omalla kohdallani en saanut lyhennystä tarpeeksi alas kohtuullisen pituisella laina-ajalla, jolloin kuukaudessa käteen jäävä osuus olisi ollut huomattavasti pienempi.

  Toinen ajatus, minkä esität on ensin asunnon ostaminen, sitten myyminen, ja vuokralle muuttaminen. Idea omistusasumisesta luopumisesta myöhemmin muuttaa jonkin verran kuvioita. Varmasti tuo on yksi idea, jota minun täytyy vielä pohtia. Olin vertaillut asuntoa puhtaasti sijoituskohteen näkökulmasta (tuotto negatiivinen ellei asunnon arvo nouse nopeammin kuin lainan korko) osakkeisiin (tuotto positiivinen 7-10 %), mistä näkökulmasta asunnonosto ei kannata. Osakkeissa ei kuitenkaan voi asua, toisin kuin talossa. ;)

  Eli siis kaiken kaikkiaan hyvä ajatus!

  VastaaPoista
 7. ZamboNet, voin laittaa taulukkopohjan jakoon, mutta pitäisi vain keksiä miten se onnistuisi helpoiten. Niin, ja inflaatiohan on jo huomioitu vuokrassa ja yhtiövastikkeessa 3 % vuosittaisin korotuksin.

  VastaaPoista
 8. Hmm, eikö tässä tapauksessa halvinta ole ottaa lainaa ja siitä lyhennysvapaata?

  Esim: 128 000€ laina 4% korolla (3,2% 5v korko + 0,8% marg) tekee 5120€ vuodessa korkoa, 28% pois (verovähennys) niin jäljelle jää 3686,4€ joka jaetaan 12: 307,2€/kk + 100€ yhtiövastike = 407,2€/kk. Erotus 520€ vuokraan on siis 112,8€/kk, mutta vastaavasti asuntoon on sidottu 32 000€ rahaa (olettaen että se maksaa 160k€). Tuo 112,8€/kk mikä jää ylimääräistä vastaa noin 4,2% tuottoa tuolle 32 000€ (erotus toki kasvaa: 520€ tuo 3% inflaatiokorotus tekee enemmän kuin 100€ yhtiövastikkeelle).

  Tämän lisäksi käytit 3% inflaatiota: tämä tarkoittanee että asunnon arvo nousisi tuona aikana noin 16% (3%^5), eli asunto saisi olla nytten ylihintainen tuon verran ja saisit siitä omat takaisin.

  Hieman hullutellen niin paras tilannehan olisi että tuon vastaavan asunnon hinta tippuisi 130 000€ - ostat sen siitä 100% velkavivulla, säästät kuukaudessa 110€/kk elämismaksuja ja sitten vielä asunto nousee tuon 16% 5v aikana 150 705€ asti. Tämä tuntuu olevan esim alankomaiden ja ruotsin ajattelutapa...

  Ja ei myöskään kannata aliarvioida pakkosäästämisen motivaatiota: asuntolainaa on vähän niinkuin pakko lyhentää, mutta itse ainakin olen todennut että on helpompi luistaa siitä että laittaa tietyn summan säästöön.

  Vuokrasta voi muuten myös tulla hieman niin sanottu "kultainen häkki": eli sinulla on nyt 520€/kk vuokra, mutta jos asuntojen hinnat tuolla alueella on noin 160 kE niin uskoisin että nyt vastaavan asunnon vuokraaminen maksaisi 600-650€/kk. Vuokraisäntä ei pysty korottamaan sinun vuokraa kuin indeksikorotuksella, joten hän toivoo että muutat pois ja hän pystyy tällöin ottamaan taas "markkinavuokran": sun taas ei kannata muuttaa pois, koska vuokra on niin "halpa" verrattuna lainalyhennys + vastike kombinaatioon.

  Lopuksi vielä siis pakko myöntää että en ole sitä mieltä että omassa (=pankin) asunnossa asuminen aina on se oikea ratkaisu: itselläni ei ole niin paljon rahaa että voisin jotain 300 000€ asuntoa saada järkevällä lainamäärällä, joten pelkkä korko osuus olisi helposti yhtä iso kuin vuokra. Ja aina pitää katsoa sitä kokonaistilannetta: vuokralta voi helposti muuttaa pois, omistusasujalle tulee remontti yms ylläpitokuluja jne.

  Mutta ihan siis tämä kommentti ns "food for thought" :)


  Ps. Aika moni mieltää oman asunnon "taloudelliseksi riippumattomuudeksi": kun asunnon viimeinen lainalyhennys on maksettu pois niin yleensä työnantajan "komentamiset" ei niin paljon kiinnosta: onhan se ihan eri maksaa jotain 100-200€ ylläpitomaksua kuin sekä ylläpitomaksua + lainalyhennystä (tai vuokraa), eli ei niin haittaa vaikka tulisi potkut.

  VastaaPoista
 9. Hyviä ajatuksia. Tuo lyhennysvapaan idea ei tullut mieleen, koska se tuntuu jotenkin huijaukselta.

  Asunnon ostamiseen vaikuttavat muutkin kuin taloudelliset tekijät. En esimerkiksi haluaisi ostaa asuntoa, jossa nyt asun, koska talo on liian meluisa minun makuuni. Olen alustavasti katsellut asuntoja hieman halvemmalta alueelta, mutta edelleen läheltä työpaikkaa, mutta sopivia ei tunnut löytyvän tai ne viedään käsistä.

  Lisäksi minusta näyttää nyt siltä, että asuntojen hinnat alkavat tulla alaspäin. En haluaisi ostaa asuntoa huippuhintaan. Mutta ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden.

  Nykyinen vuokrani on siis niin halpa, etten ole kiinnostunut vaihtamaan sitä kalliimpaan lainanlyhennykseen ja yhtiövastikkeeseen, varsinkin, kun vuokraemäntä ei ole vaatinut edes indeksikorotuksia.

  VastaaPoista
 10. Etsitkö helposti lainaa oikeutettu lainanantaja, Instant hyväksyminen, ei vakuuksia, Edulliset hinnat, muista käydä Victoria Sanchez Loan Firm, koska se on oikea laina yritys, tarjoamme kaikenlaisia lainoja 2%. Jos olet kiinnostunut, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa: Victorisanchezloanfirm@gmail.com
  Ystävällisin terveisin,
  rouva Victoria

  VastaaPoista
 11. Etsitkö helposti lainaa oikeutettu yhtiö lainoja, Instant hyväksyminen, Ei takuu, Matala, muista käydä Racheal Hernandez Loan Company oikea laina yritys, me toimitamme kaikenlaisia lainoja 2%. Jos olet kiinnostunut, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa: rachealhernandezloanfirm@gmail.com
  Ystävällisin terveisin,
  Rva Racheal

  VastaaPoista
 12. Olen täällä todistamaan kuinka minulle tarjottiin vakuudeton laina vain 2%.
  Nimeni on Farida Agus Setiawati ja olen elävä todistus hyvän sanoman Amanda Laina Firm.
  Kuuntele, ei lainanantajalle täällä on valmis auttamaan sinua, vaan ne ovat vain täällä repiä sinut kovalla työllä ansaitut rahat. Mieheni ja olen etsinyt lainojen eri lainanantajien verkossa, mutta lopussa, me petettiin ja repi rahamme eri laina yritykset verkossa.
  Olemme jopa lainannut rahaa maksaa näitä online lainanantajien mutta lopussa, meillä ei ole mitään.
  Minä ja mieheni oli velkaa ja meillä ei ollut yhtä juosta apua, meidän perheyritys mureni ja emme voineet saada rahaa tapaamaan päiväraha kunnes me esiteltiin rouva Amanda, joka auttoi meitä tarjoamalla meille vakuudettomia laina.
  Ota rouva Amanda tänään teidän laina ja unohtaa joku täällä lupaavat sinulle lainaa, koska viimeksi mainitun loppuun, et saa mitään lainaa niitä.
  Lisätietoja siitä, miten päästä rouva Amanda tai seuraa häntä laina menettelyt, Kirjoita minulle jollakin sähköpostiini, faridaaguss@gmail.com ja kunfarida@outlook.com.
  Tai voit lähettää postia rouva Amandan amandaloan@qualityservice.com, amandarichardssonloanfirm@gmail.com ja amandaloanfirm@cash4u.com

  VastaaPoista
 13. Hei kaikki, olen Taru Porista, Suomea ja haluan vain sanoa kovan kiitoksen Dante Paola -osuuskunnan avulle vilpittömyydestä, avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, totuudenmukaisuudesta, rakkaudesta ja tuesta lainavarojen saamisen aikana ja sen jälkeen. Olen ollut paljon läpi näiden huijareiden käsissä, ja aika ei salli minun sanoa kaikkea mitä kävin läpi vuonna 2018 verkossa vieraana tai saada lainavaroja saadakseni kotiin täällä suomessa, mutta Jumala vastasi rukoukset tuen ja rakkauden kautta herralta Dante Paolalta, joka omaksui minut ja ymmärsi kanssani alkuperäisestä epäilystäni ja epäkohteliaisuudestani huolimatta ja hänen hyvällä sydämellään ja rakkaudellaan olen nyt kodinomistaja hänen 2%: n korkolainavarojensa kautta ja olen luvannut levitä uutisia ja kerro myös maailmalle, että siellä on edelleen aitoja ja harvoja hyviä online-lainayrityksiä, jotka voivat auttaa ja elvyttää myös kuivaa luuta, kuten olin vuonna 2018. Älä jätä kuuntelematta ja lukemassa tätä todistusta, koska tämä on todellinen elämää muuttava kokemus, ja jokaisen, joka tarvitsee tällaista kääntymistä, ei pitäisi epäröida tai epäillä sitä, koska olen todistanut ja vannon taivaan Jumalalle, että tämä tarina on todellinen ja myös tarina kokemuksestani heidän kanssaan. Katso heidät heidän sähköpostistaan, jos tarvitset rahoitusta! sähköposti: Dantecooperativehelp@hotmail.com, tai Voit ottaa yhteyttä häneen sähköpostitse: dantecooperativehelp@hotmail.com, jos haluat pikaviestin tai whatsapp / +35677926593

  Kiitos

  VastaaPoista
 14. Hei kaikki ,
  Olen Tuija kotoisin Oulusta ja haluan vain sanoa kovan kiitoksen Dante Paola -osuuskunnan avulle vilpittömyydestä, avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, totuudenmukaisuudesta, rakkaudesta ja tuesta lainavarojen saamisen aikana ja sen jälkeen. Olen ollut paljon läpi näiden huijareiden käsissä, ja aika ei salli minun sanoa kaikkea sitä, jonka olen käynyt viime kuukauden aikana verkossa vieraassa tai saada lainavaroja kotiin täällä Suomessa, mutta Jumala vastasi rukoukseni tien ja rakkauden kautta herralta Dante Paolalta, joka omaksui minut ja ymmärsi kanssani alkuperäisestä epäilystäni ja epäherkkyydestäni huolimatta ja olen hänen hyvällä sydämellään ja rakkaudellaan nyt kodinomistaja hänen 2%: n korkolainavarojensa kautta ja minulla on lupaus. levittää tätä uutisia ja kertoa myös maailmalle, että siellä on edelleen aitoja ja harvoja hyviä online-lainayrityksiä, jotka voivat auttaa ja elvyttää myös kuivaa luuta, kuten olin ennen. Älä jätä kuuntelematta ja lukemassa tätä todistusta, koska tämä on todellinen elämää muuttava kokemus, ja jokaisen, joka tarvitsee tällaista kääntymistä, ei pitäisi epäröida tai epäillä sitä, koska olen todistanut ja vannon taivaan Jumalalle, että tämä tarina on todellinen ja myös tarina kokemuksestani heidän kanssaan. Katso heidät heidän sähköpostistaan, jos tarvitset rahoitusta! sähköposti: Dantecooperativehelp@hotmail.com, tai Voit ottaa yhteyttä häneen sähköpostitse: dantecooperativehelp@hotmail.com, jos haluat pikaviestin tai whatsapp / +35677926593

  Kiitos
  Tuija

  VastaaPoista
 15. Hei kaikki, olen Tuija Oulusta, Suomi ja haluan vain sanoa kiitollisen kiitoksen Dante Paola -osuuskunnan avulle vilpittömyydestä, avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, totuudenmukaisuudesta, rakkaudesta ja tuesta lainavarojen saamisen aikana ja sen jälkeen. Olen ollut paljon läpi näiden huijareiden käsissä, ja aika ei salli minun sanoa kaikkea sitä, jonka olen käynyt läpi viime kuukausina verkossa vieraana tai saada lainavaroja kotiin saamiseksi täällä Suomessa, mutta Jumala vastasi rukoukset tuen ja rakkauden kautta herralta Dante Paolalta, joka omaksui minut ja ymmärsi kanssani alkuperäisestä epäilystäni ja epäkohteliaisuudestani huolimatta ja hänen hyvällä sydämellään ja rakkaudellaan olen nyt kodinomistaja hänen 2%: n korkolainavarojensa kautta ja olen luvannut levitä tätä uutisia ja kertoa myös maailmalle, että siellä on edelleen aitoja ja harvoja hyviä online-lainayrityksiä, jotka voivat auttaa ja elvyttää myös kuivaa luuta, kuten olin ennen. Älä jätä kuuntelematta ja lukemassa tätä todistusta, koska tämä on todellinen elämää muuttava kokemus, ja jokaisen, joka tarvitsee tällaista kääntymistä, ei pitäisi epäröida tai epäillä sitä, koska olen todistanut ja vannon taivaan Jumalalle, että tämä tarina on todellinen ja myös tarina kokemuksestani heidän kanssaan. Katso heidät heidän sähköpostistaan, jos tarvitset rahoitusta! sähköposti: Dantecooperativehelp@hotmail.com, tai Voit ottaa yhteyttä häneen sähköpostitse: dantecooperativehelp@hotmail.com, jos haluat pikaviestin tai whatsapp / +35677926593

  Kiitos
  Tuija

  VastaaPoista
 16. Hei,
  Olen tällä hetkellä Suomessa asuva Matti Pentti, olen perheen mies, jolla on 2 lasta ja olin varastossa taloudellisessa velkatilanteessa tämän Corona-viruspandemian aikana, ja minun piti rahoittaa uudelleen ja maksaa takaisin velat. Yritin hakea lainoja useilta sekä yksityisiltä että yrityslainayrityksiltä, ​​mutta en koskaan onnistuneesti, ja suurin osa pankeista kielsi luottoani. Mutta kuten jumala haluaisi, minulle esiteltiin jumalanaista yksityisen lainanantaja, joka antoi minulle 50 000 euron lainan ja olen tänään yrityksen omistaja ja perheeni menestyvä tällä hetkellä, jos sinun on otettava yhteyttä johonkin yritykseen viittaus lainan vakuuttamiseen ilman vakuuksia, ilman luottotarkistusta, ei allekirjoittajaa vain 2%: n korolla ja paremmilla takaisinmaksusuunnitelmilla ja aikataululla, ota yhteyttä rouva Bianca Alessandroon biancaloanfinance@hotmail.com, hän ei tiedä, että teen tämän, mutta olen Niin onnellinen nyt ja päätin antaa ihmisille tietää enemmän hänestä ja haluan myös, että Jumala siunaa häntä enemmän. Voit ottaa yhteyttä häneen sähköpostitse: biancaloanfinance@hotmail.com tai hänen Whatsapp-chattiin: +14096552748

  Kiitos.

  Matti

  VastaaPoista
 17. asiakkailleen rahoituspalveluja alhaisilla korkoilla. Lainamme ovat helppoja ja nopeita. Ota yhteyttä jo tänään saadaksesi tarvitsemasi lainan. Voimme kattaa minkä tahansa lainan korolla, joka on 3% budjetistasi. Jos olet kiinnostunut, ota meihin yhteyttä välittömästi sähköpostitse
  Dellastaylors@yahoo.com
  whatsapp +1 (209) 251-1529

  VastaaPoista
 18. Hei hyvät naiset ja herrat, tarvitsetko taloudellista apua? Olen Max Bent. Olen lainanantaja ja myös taloudellinen neuvonantaja.

  Tarvitsetko pikalainaa velkojen selvittämiseen vai tarvitsetko pääomalainaa liiketoimintasi parantamiseksi? Onko pankit ja muut rahoituslaitokset hylänneet sinut? Tarvitsetko lainan yhdistämistä tai kiinnitystä? Älä etsi enää, koska olemme täällä tehdäksemme kaikista taloudellisista ongelmistasi menneisyyden. Ota yhteyttä sähköpostitse:

  oceanfmortgages@gmail.com
  oceanfmortgages@gmail.com

  Tämä on Ocean Finance Mortgages. Tarjoamme lainoja kiinnostuneille kohtuullisella 2%korolla. Alue vaihtelee 5 000,00 eurosta 100 000 000,00 euroon.

  VastaaPoista
 19. Nimeni on rouva Abigail Mills, joka on uusi legit lainanantajien 2021 ja haluamme auttaa kaikkia elimiä, jotka tarvitsevat taloudellista apua tarjoamme alkaen 500000,00 euroa ja 5,000,000,00 euroa joten jos tarvitset apua ystävällisesti lähettää meille sähköpostia osoitteeseen: abigailmills.loans227@gmail.com niin, että lainaustapahtuma voi tapahtua nyt, kun olet lainan kanssa seuraavan 8 tunnin aikana, se on nopea siirto ja se on turvallinen ilman viivytystä. Joten sähköpostitse: abigailmills.loans227@gmail.com jos kiinnostunut

  Sähköposti: abigailmills.loans227@gmail.com

  VastaaPoista
 20. Hei kaikki

  Nimeni on Valtteri Eemil olen Suomesta ja asun Turun kaupungissa. Olen etsinyt lainaa verkossa ja kaikki saan on huijareita, mutta löysin tämän lainayrityksen Abigail Millsin lainayritykseksi ja olen nähnyt ihmisiä verkossa todistamassa siellä hyviä tekoja, joten päätin kokeilla, olenko onnellinen jälleen kerran haki 350 000,00 euron lainan ja lainanantajan Abigail Mills vakuutti minulle, että kahdeksan tunnin aikana lainaani tulee pankkitililleni, joten sain tänään töissäni viestin pankilta, että on olemassa joitakin 350 000,00 euron varoja tilini ja kiitän Abigail Millsiä, koska hän on todellinen, joten jos tarvitset online-lainaa, älä huijata, kuten minäkin, tältä yritykseltä, koska hän on ainoa todellinen yritys, joka antaa lainaa verkossa. Niiden sähköpostiosoite on abigailmills.loans227@gmail.com

  VastaaPoista